Motalabron
Länk till historisk artikel om behovet av denna bro
 

FAKTA Bron Längd: 620 meter. Bredd: 21,6 meter. Segelfri höjd: 22 meter. Övrigt: Fyrfilig vägsektion som separeras från en tre meter bred gång- och cykelväg. Mellan bilvägen och gång- och cykelvägen monteras glasskivor som skyddar mot buller och vattenstänk. Totalkostnad för bron: Cirka 350 miljoner kronor

.

Mellan bropelarna placeras bärande stålsektioner som vid leveransen till Motala mäter 30 meter.Enheterna svetsas samman fem och fem för att bilda en sammanlagd längd på 150 meter.Dessa skjuts därefter ut meter för meter över vattnet, på den slutliga brohöjden, och stagas upp med hjälp av de tillfälliga stålstöden.
- Det är ett arbete som kräver ett enormt tålamod, säger Lars Andersson.
- Man ska ha klart för sig att det handlar om millimeterpassning på saker som väger hundratals ton.

När monteringsarbetet är avslutat gjuts själva körbanan på den bärande stållådan.De första sektionerna väntas vara på plats i slutet av september.Det är nu inte enbart själva överfarten som ställer höga krav på manskapet. Gjutningen av betongfundamenten som kommer att bära upp stålstöden ute i vattnet är komplicerade uppgifter och utförs med ytterst stor noggrannhet.

- På den norra sidan var det 22 meter ner till kalkberget, på den södra sju meter, uppger Lars Andersson.

När skapelsen står klar att tas i bruk kommer trafikföringen i centrala Motala att helt byta skepnad.

Långtradarna med sina tunga laster och farligt-gods-transporter kommer inte längre att susa förbi den täta stadsmiljön. Förbipasserande tvingas inte längre stå i köer vid ljussignalerna på genomfarten eller vänta på broöppningar vid Göta kanal.
Förbättrade kommunikationer till och från kommunen.
Ökat intresse för inflyttning
Ett landmärke som sätter Motala på kartan. Ungefär som Ölandsbron gjorde för Kalmar en gång i tiden.

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag av Vägverket att bygga nya riksväg 50 mellan Mjölby och Motala i Östergötland. Uppdraget värderas till knappt 1,3 miljarder kronor och är en totalentreprenad där NCC även ska ansvara för drift och underhåll i 20 år.

 

Det omfattande infrastrukturprojektet är ett helhetsåtagande som omfattar projektering, byggnation och därefter ansvar för drift och underhåll av den färdiga vägen som beräknas vara klar för trafiköppning i augusti 2013.

I uppdraget ingår att bygga 28 kilometer ny väg mellan Mjölby och Motala, 39 vägbroar, åtta trafikplatser och en 620 meter lång bro över Skepparpinan i Motala. Riksväg 50 får 14 kilometer fyrfältsväg och lika mycket 2+1 väg. Källa: NCC.

Den blir mäktig och vacker på en och samma gång.En av Sveriges finaste, menar kunniga på området.
- Vi kallar den för Vätternbron, säger ingenjör Lars Andersson från Mjölby, blockchef på det jättelika bygget.
Vad den kommer att döpas till, när det blir aktuellt för invigning någon gång i början av 2013, är inte bestämt ännu.
Att bron blir en höjdare ur fler än en aspekt är alldeles glasklart.
- Det blir en så kallad samverkansbro där vi använder oss av två olika material,stål och betong. De två brostöden i vattnet är av stål och blir v-formade. De fem andra stöden som står på land byggs i betong, uppger Lars Andersson.

Hela konstruktionen blir ytterst spektakulär att beskåda, dels tack vare stålstöden men också genom de många belysningspunkterna som kommer att få bron bada i ett sobert ljussken under dygnens mörka timmar.

- Det blir inte traditionella gatlyktor utan här handlar det om led-lampor som byggs in på ett smakfullt sätt, säger Andersson.

Text Pelle Johansson  Foto Mikael Grahn 
Motala Tidning