En Erik Nordevallsida

Erik Nordevall som Power Point (klicka!)

 

En tydlig och stark, men ändå behaglig, doft av tjära slår emot oss när vi går in i den gamla byggnaden vid Forsviks bruk. Det är här repliken av ångfartyget Erik Nordevall byggs.

I dörröppningen står Gunnar Johansson och håller i ena änden på en väldigt lång, bred och till synes tung planka. Han förklarar att den just har "basats".
- Det betyder att vi värmt upp den med ånga under ett antal timmar för att träet ska bli mjukare så att det går att böja. Det är just det man sysslar med dagarna i ända just nu. Att böja plankor. På båtspråk heter det något annat. Men för att alla ska förstå säger vi böja. Nu håller man nämligen på att bordlägga hela fartyget.
Alltså böja plankor och spika fast dem längs sidorna. Det kallas för att bordlägga. En efter en basas, hyvlas, sågas och monteras plankorna på det stora skrovet. Arbetet går sakta men säkert framåt. Inte förrän nästa år räknar man med att bordläggningen ska vara färdig så att man kan sätta fartyget i sjön.

 

 

GUNNAR JOHANSSON lotsar oss runt i båtens innandömen bland stegar, tvingar, rep och plankor. Vi hamnar längst nere i båten och fascineras av den ruskiga tjockleken på köl och spant.
Projektledaren Bengt Breding dyker upp. Han berättar om svårigheterna att hitta material till det böjda trä längs sidorna som kallas spant.
- Allt är gjort i ek och till spanten var vi tvungna att hitta ekar som växt sig böjda för att på så sätt få ut rätt material.  
Det visade sig inte helt enkelt. Men till slut gick det och i båtens kropp finns nu ekar från såväl Visingsö som Fålehagen utanför Motala och andra platser kring Vättern. När vi kliver ut ur båtens inre ansluter skeppsbyggmästaren Patrik Zimonyi. Det är han som styr bygget av den nya Erik Nordevall.

Ett bygge som startade redan sommaren 1996. Då var målet att sjösätta fartyget den 6 juni 2000, på dagen 144 år efter att Erik Nordevall sjönk 1856. Men tidsplanen sprack. Ordentligt.  
- Nu hoppas vi att fartyget kommer att vara färdigt 2007, berättar Patrik Zimonyi.  
Han och Bengt Breding berättar att hela projektet bytt inriktning. Därav förseningen.

- Det som startade i föreningen Forsviks varvs anda har blivit ett betydligt större projekt där ett lika viktigt mål är att utbilda personer i skeppsbyggeri och modellsnickeri.

BUDGETEN för projektet ligger på cirka 50 miljoner kronor. Det mesta är EU-bidrag, men en del är lokala och nationella bidrag eller sponsorpengar. Alla som arbetar med båten avlönas i dag från länsarbetsnämnden eller via EU-bidrag. Kompetenshöjning är ledordet.  
- Under de år som vi hållit på har ungefär 50 personer jobbat med båten och sen gått vidare till andra jobb, berättar Patrik Zimonyi.  
- Med det i tankarna är inte tidpunkten för sjösättningen så viktig, tillägger Bengt Bredin. Det viktigaste är att båten blir bra och att vi når vårt mål.  

 

 

Alla detaljer från den gamla Erik Nordevall återskapas så likt originalet som möj­ligt. Skeppsbyggmästaren Patrik Zimonyi visar skeppsglas, nytillverkat av Vas Vitreum i Vadstena.  

 

Nytillverkade, rejäla spikar som så småningom ska djupt in i ekvirket i Eric Nordevall II:s skrov.Lin och fåratalg uppe vid spikhuvudet gör konstruktionen tät

Målet är, som han formulerar det: "att göra båten så lik originalet som möjligt". En inte helt lätt uppgift. Främst av den enkla anledningen att det inte finns någon ritning bevarad som visar hur fartyget byggdes på Hammarstens Varv i Norrköping 1836. Allt har fått ritas med hjälp av videomaterial från dykare som varit nere vid vraket.  
- Vi har ungefär 25 timmars videofilm som vi gått igenom och gjort egna ritningar efter, berättar Patrik Zimonyi.  
Det kan bli aktuellt med fler dykningar för att filma detaljer. Vissa delar är inte helt dokumenterade.  
- Det finns oerhört mycket film på toa­letterna, för dem blev alla dykare fascine­rade av. Däremot har man inte filmat maskinen och pannan lika mycket.

EN BÄRGNING av originalet skulle naturligtvis ge obeskrivbar hjälp.  
- Vi hoppas som sjutton på att de som arbetar med det lyckas, säger Bengt Breding.  
Han avslöjar samtidigt en dröm han har. Drömmen börjar på flygfältet i Karlsborg, en kort bit från Forsvik.  
- Tänk att kunna locka hit engelsmän, som är tokiga i ångmaskiner, flyga dem till Karlsborg, ta dem hit och sätta dem på båten Erik Nordevall II för att åka till Motala och titta på originalet som står uppställt i Motala Verkstad, den svenska industrins vagga.

- Det vore nåt det!

Peter Calen (ÖC)

Eric Nordevall byggdes för Göta kanal  

Föreningen Forsviks Varv bildades 1995 för att bygga hjulångaren Eric Nordevall II. Ångaren skall bli en replik av Eric Nordevall, som byggdes 1836 och 20 år senare sjönk i Vättern, där hon än idag ligger välbevarad på 45 meters djup.

Eric Nordevall byggdes för att passa för trafik på Göta kanal. Skovelhjulen är inbyggda i skrovet, som på så sätt blev smalare. Fartyget fick därigenom en fiols form sett ovanifrån. Sådana fartyg kom i folkmun att kallas fiolfartyg.

Ingen nu levande person har manövrerat en balansångmaskin. Däremot finns en svensk handbok från 1843 bevarad om hur man handhar en dylik maskin. Den kan vara bra att ha till hands för de maskinister som ska lära sig att manövrera Eric Nordevall II.

Eric Nordevall II är ett samprojekt mellan Västra Götalands- och Östergötlands län. Masking­ruppen i Motala arbetar med att förbereda och arbetsgruppen i Forsvik bygger skrovet med kontinuerlig kontakt med Sjöfartsverket. Projektets mål är att kunna erbjuda passagerar­turer för cirka åttio passagerare på Göta Ka­nal, Vättern, Trollhätte kanal, Vänern och Mä­laren och genom detta kunna visa ett stycke kulturhistoria från industrialismens barndom.

Föreningen Bärgningen av hjulångaren Eric Nordevall har sitt säte i Motala och arbetar med att bärga originalet. Projektplanen för att bärga fartyget ligger klar och skulle kosta cir­ka fyra miljoner kronor att sätta i verket. Där­emot är det förenat med stora kostnader, cirka 40 miljoner kronor, att konservera den och bevara den för eftervärlden samt att betala den marinarkeologiska undersökningen.