Utbildningsbeskrivning
Naturvetenskapsprogrammet
Kurslängd: 3 år eller 4 år.
Skola: Platenskolan i Motala

Därför väljer du NV-programmet

Intresse för naturvetenskap
Tycker du att matematik, biologi, fysik och kemi är intresseväckande ämnen i skolan kommer 
du att trivas på detta program.

Håller många dörrar öppna vid yrkesvalet
Inget annat program ger en så bred behörighet till fortsatta studier.

Samhället efterfrågar
Det är brist på arbetskraft med naturvetenskaplig och teknisk utbildning såsom forskare inom läkemedelsindustrin, civilingenjörer och NO-lärare. Huvudsyftet med NV-programmet är att 
förbereda för fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik.

Tre inriktningar
NV-programmet har tre inriktningar

  • Naturvetenskap
  • Matematik och datavetenskap
  • Miljövetenskap
Inriktning
Naturvetenskap
Denna inriktning väljer du om du vill fördjupa dig ordentligt i karaktärsämnena matematik, biologi, kemi och fysik. Inriktningen motsvarar den traditionella naturvetenskapliga gymnasieutbildningen.De kurser som de andra inriktningarna erbjuder kan dock läsas som valbara kurser eller som individuellt val.

Inriktning
Matematik och datavetenskap
Här läser du programmering och datarelaterade kurser. Matematik E och även en matematikkurs med datainriktning ingår.

Inriktning
Miljövetenskap
Här läser du miljöinriktade kurser och fördjupar dig i biologi och kemi. Lämpligt är också att som valbara kurser och individuellt val komplettera med den laborativt inriktade kursen i miljövårdsteknik som under ett tiotal år utvecklats på Platenskolan.

Laborativt arbetssätt
På detta program tränar du dig i experimentellt arbete. Laborationer är ett naturligt inslag i de naturvetenskapliga karaktärsämnena och i ett antal tillvalskurser.

Även språk och humaniora
På NV-programmet studerar du även språk. Förutom Engelska A och B läser man ytterligare en kurs om 100 poäng i ytterligare ett modernt språk. Är du sedan intresserad av mer språkutbildning så kan denna erhållas som valbara kurser och som individuellt val.

NV – programmet på fyra år
Programmet kan läsas på fyra år. Kraven är desamma men man läser inte lika många kurser per läsår.

Stabil plattform för vidareutbildning
Även om du inte planerar att studera vidare direkt efter skolan är du välkommen till NV-programmet. Får du ett jobb direkt har du fått en mycket god utbildningsbakgrund som är användbar vid internutbildning i företaget.

Framtidsutsikter
Efterfrågan på naturvetenskapligt utbildad arbetskraft kommer att bestå åtskilliga år.

Ett ökat utbud av kvalificerade ingenjörer krävs för att möta förväntad tillväxt inom företag med verksamhet på hög kunskapsnivå. Enligt ingenjörsvetenskapsakademins prognoser kommer en fördubbling av antalet civilingenjörer att behövas på arbetsmarknaden fram till år 2010.

Inom högskolan planeras därför en kraftig ökning av antalet utbildningsplatser. Om dessa skall kunna fyllas krävs att antalet elever med naturvetenskaplig-teknisk kompetens från gymnasial utbildning ökar med minst 50 procent.