Just nu byggs det på alla ställen där dubbelspåret ska fram över strömmen och kanalen i Motala. Tempot är mycket högt, eftersom Peab och Trafikverket nu ska komma i kapp och hinna leverera före årsskiftet 2012

Arbetstakten är extremt hög när tågbroarna över genomfarten, strömmen och kanalen byggs.Och det är mycket som måste gå rätt till.

- Vi har inte en dag över. Vi räknar med att kunna färdigställa broarna som planerat även om vi ligger efter jämfört med den ursprungliga tidplanen, säger JanOla Sundin, byggledare på Trafikverket.

Det tänker man kanske inte på som lekman, men just nu pågår arbeten vid samtliga brostöd på de tre broarna.

- Normalt så hade man byggt ett i taget. Men nu måste vi hämta in tid och

det betyder mer arbetskraft och att vi måste ta in flera av samma sorts maskiner samtidigt.

Anledningen är att man har väntat in ett antal domslut efter överklaganden ställt krav både på spårets dragning, utformning och själva bygget. Givetvis påverkar det också kostnaden. Men Jan-OlaSundin uppger att man nu håller budget.

Strömmen porlar hela tiden under den provisoriska pålbryggan av trä. På den bryggan rullar stora hjullastare  fritt.

- Vi har till och med en liten del av bron som är öppningsbar, för att småbåtar

ska kunna passera.
Mycket kretsar kring den viktiga grundläggningen kring brostöden.
O
mrådet i vattnet skärmas av, grävs;, ur och så borrar man ett antal 20 meter djupa hål, som' man sedan sätter rör i. Nästa moment är att köra de långa stålpålarna rakt ner tills kalkberget säger stopp.

- Varje stålkärna är 20 meter och väger 4 ton. Men de sviktarlite av sin egenvikt vid montering, vilket gör att man måste lägga dem på en vagga som stöttar upp dem, lyfta dem rakt upp och sedan sänka ned dem i hålet.

Bäst vi går där och betraktar pålarna, noterar Jan-Ola Sundin att en av dem kröker lite konstigt.

- Den där måste vi nog titta lite närmare på, säger han och markerar den med en gul krita.

Noggrannheten är ganska extrem på många sätt.
- Det är inget hus vi bygger, upprepar han flera gånger. När man bygger broar så måste allt sitta perfekt.
Allt kollas om och om igen.

I den här känsliga miljön är det mycket att tänka på och som huvudentreprenören Peab och Trafikverket måste åta sig. De måste tänka på att hålla nere bullernivåerna och de måste avvakta de arkeologiska utgrävningarna (med sensationella resultat!) samt se till alla naturvärden.

- Allt vatten vi pumpar ur måste renas och sedimentera i flera kärl innan det släpps ut i en liten damm, och sedan ut i strömmen.

Hela tiden porlar Motala ström under oss och dess vatten är speciellt i det här sammanhanget. Det används nämligen i betongblandningen till injekteringsbruket, vilket är sällsynt.

- Det har dricksvattenkvalitet. I andra vattendrag skulle det sannolikt vara för mycket partiklar i vattnet, säger Jan-Ola Sundin. En annan lokal omständighet för det här projektet är Motala Verkstad, eftersom maskineriet till den stora svängbron över kanalen byggs där. Brodelarna är levererade och sätts just nu samman i närheten av det gamla bryggeriet på Kvarnön.

Den starkt gröna färgen sticker ut en smula.

- Men det är den slutliga färgen på bron, konstaterar Jan-Ola Sundin.

ULRIKSVEDIN 0141-239518 ulrik.svedin@corren.se

• En av broarna inne i Motala är i det närmaste färdigställd, den över Gästisgatan. De första provkörningarna med tåg beräknas till april 2012.

• Sedan återstår mycket arbete med elkablar, växlar och signaler, något som pågår till hösten 2012. Sista sträckan kopplas in i december 2012, då ska hela dubbelspåret mellan Motala­Mjölby vara klart.

 • Under 2013 påbörjas rivningen av bland annat den gamla banvallen och brostöden.

• Omkring 2,4 miljarder kronor beräknas dubbelspåret mellan Mjölby och Motala kosta.

• De arkeologiska utgrävningarna beräknas landa på 160 miljoner kronor, vilket är en fördyring med 90 miljoner sedan projektets ursprungliga prognos 2007. Projektets färdigställande är framflyttat fyra månader jämfört med Trafikverkets ursprungliga tidplan.

• Enligt verket beror det till stor del på överklaganden på olika nivåer - processer som är svåra att bedöma.