Motala Musei- och Hembygdsförenings historia   

 

Åren 1970 fram till 2019 i korthet

 

1970
Bondebacka blir hembygdsgård i föreningens regi. Arrenderas av Motala Stad.
1970
Sture Dahlgren föreningens ordförande.
1975
Ingemar Östlund föreningens ordförande.

1977
Rune Hjelmar föreningens ordförande. Rune Pärsby medverkar första gången i föreningens årsskrift "Motalabygd".
1981
Gösta Thor föreningens ordförande.
1982
Museets Manne Dahlin erhåller Östergötlands Fornminnes- och Museieförenings Förtjänsttecken i guld.
1982
Föreningen Egna Hem upphör och överlämnar en gåva 30.000 kr till vår förening.


1983
Industrihistoriska avdelningen till lokhallen i Motala Verkstad.
1984
Motala Museum flyttar till Charlottenborgs slott. Invigning den 17 juni av kommunalfullmäktiges ordförande Thore Pettersson.
1986
Föreningens 75 års jubileum. Hedersnålar till: Eric Odelberg, 
Aina Dahlberg, Holger Johansson, Agne Andersson, Margit Friberg, 
Sture Dahlgren, Berta Lundström, Erik Ståhlstjärna, Harald Spångberg, 
Manne Dahlin och Magnus Hedlund.
1987
Manne Dahlin erhåller Motala stads kulturstipendium.

1988
Ett TV-program om Jungfru Isbergs arbeten, lockar fler besökare till museet från när och fjärran.
1989
Birgit Varverud erhåller Motala stads kulturstipendium.
1991
Magnus Hedlund föreningens ordförande.
1992
Walter Gustafsson föreningens ordförande.
Hedersnålar till Gösta Thor och Ragnar Hultin.
1993
Boken om Jungfru Isberg utkommer, medarbetare Charles Karlsson, Åke Svensson och Folke Andrén. Tina Tybring anställs som museiföreståndare.
1994
Två arbetarbostäder från åren 1853 och 1903, möbleras och öppnas på "Raden" Verkstadsvägen för visning sommartid.
1995
Museets föreståndare Charles Karlsson erhåller Motala stads kulturstipendium, samt Östergötlands Fornminnes och Museiförenings förtjänsttecken i guld, för sitt forskande och arbete med Jungfru Isbergs sniderier.
1996
Eivor och Hans Nielsens Miniatyrvärldsutställning (dockskåp) deponeras för 5 år framåt i vårt museums f.d. Motalarum. 
1997
Det 100:e torpet, Soldattorpet 28 Karlsfrid under Sonnorps frälsegårds rote utsattes av vår torpkommitté. 
1998
"Slotts-Cafe" öppnas och förlängt öppethållande på Charlottenborgs slott sommartid. Utställning i Folkets Hus, Motala om fartyget Eric Nordevall gjord av museets industriavdelning i samarbete med Stiftelsen Forsviks Varv 26/6 - 12/8 som besöktes av ca. 1000 pers.
1999
Årets konsthändelse i Motala. Pariskonstnären Bengt Olsons utställning i Charlottenborgs slott, med färgstarka målningar, stor publikanslutning, 1250 personer under den månad utställningen pågick.
2000
Konstutställning av Ljungbykonstnären Sven Ljungberg, med besök av c:a 900 personer, med tavlor varav den äldsta var från 1975 och den senaste från Italien 2000. Vidare har anordnats utställningar av lokala konstnärer Ingrid Schöön Holmberg och Sven Olsson. Mystikvandringar och skattjakt för barn publikdragande arrangemang på slottet i samband med Turistbyrån.
2001
En uppskattade konstutställning med Skulpturer-Textil-Grafik-Oljor av Gerd och Henrik Allert, Skövde. Museet förvärvar enligt årsmötesbeslut Eivor och Hans Nielsens Dockskåpssamling som nu stannar på vårt museum.
2002
I samarbete med Berggrens Källare och Motala Turistbyrå anordnades ett antal slottsvandringar med historiska upplevelser samt servering av mat från olika århundraden med början på 1600-talet. Minnesutställning" 100 år med Åke Liljesson " där museet lånat in tavlor från privata ägare samt från Birgitta Stiftelsen. Konstnären Inger Hasselgren visade under våren textilier och nätskulpturer. lndustrihistoriska kommittén deltog i en utställning i Lokverkstaden som Östsvenska Turistrådet anordnade i maj månad. Turistminister Ulrika Mässing, landshövding Björn Eriksson m.fl medverkade.
2003
Under mars-april pågick en utställning med konstnären Ulf Trotzig på Charlottenborg. Den invigdes av landshövding Björn Eriksson och besöktes av ca 700 personer. Vårt samarbete med Motala Turistbyrå kring slottsvandringar har under året utökats med "skattjakt" för barn. En stor händelse under året var när föreningen i augusti kunde slå upp portarna och inviga den första etappen av vårt Industrimuseum. Museet är inrymt i Bygghyttans lokaler i gamla Motala Verkstad.

 

 

 

 

2004
I samband med årsmötet invigdes Motalarummet "Minnenas café" samtidigt med en fotoutställning av Motalamotiv från 1900-talets första hälft. Under skolornas novemberlov framförde teatergruppen "Gryningen" en av gruppens ledare Hasse Isaksson skriven pjäs vars handling var förlagd till 1600-talets Charlottenborg. Musei- och Hembygdsföreningen har bidragit med bilder till projektet Kulturarv Östergötland kallat "Mångfald i bild" som leds av Östergötlands länsmuseum. Motala Museum 20 år på Charlottenborg. Det var år 1984 som kom att bli en milstolpe i Motala Museums verksamhet. Museet fick då en ny "dräkt" i form av det gamla vackra Charlottenborgslott
2005
Vid årsmötet valdes Håkan Frisk till ny ordförande för föreningen. Han efterträder Walter Gustafsson som varit föreningens ordförande under tretton år.
2006
I början av juni månad hade vi en nyinvigning av Motala Industrimuseum, dels för att museet utökat utställningsytan till det dubbla och dels med anledning av att Turistbyrån öppnat filial i Industrimuseet. En viktig händelse under året var när loket "Carlsund" återvände till Motala efter 144 år. Tack vare att Motala Verkstad bekostade transporten och Motala kommun står som garant för loket kunde vi få "hem" det första loket som byggdes av Motala Verkstad (1862). Ytterligare en Motala Verkstadsprodukt med världsrykte kan beskådas i Industrimuseet, nämligen den första Strålkniven - som användes inom hjärnkirurgin - tillverkad 1968.
2007
Under september och oktober visades - på Charlottenborgs slott - utställningen "Livstid" med stenskulpturer av konstnären Tommy Jerhammar. Under ett antal år har arbetet med att digitalisera och registrera fotografier - framförallt med anknytning till Motala Verkstad. Nu pågår överföring av dessa till ett Internetbaserat register för att intresserade skall kunna se dessa via sin dator. 
2008
Under året har vi på slottet visat konst vid två utställningar, dels med textilkonstnär Madeleine Swanström och dels med skulptören Agneta Stening som ställde ut stenskulpturer. Samtidigt med den senare utställningen föreläste Kjell Westerdahl från Mora över ämnet "En geologisk resa genom miljarder år". Industrikommittén har under året färdigställt en modell över hela Motala Verkstadsområdet 1950

2009
Besöket här med Hjulångaren Erik Nordevall II från Forsvik blev ett trevligt inslag i verksamheten med många besökare och intresserade av fartyget, besökssiffran för industrimuseet steg därför till 1800 besökare.Vi har stora möjligheter att erhålla föremål från andra industrier i Motala exempelvis Elektrolux, Holms Industri, tidigare CTV med flera, vi har dock inget lokalutrymme för dessa museiföremål därför är lokalfrågan akut. Lokalfrågan måste lösas med det snaraste, lokaler finns!
2010
Urban Rutfält donerar akvareller målade 1954 till Museet.
2011
Museet får hela kylskåpssamlingen och äldre spisar från Dometic som avvecklas. Ny lokal för dessa ordnas av Motala kommun. Modell byggs som visar området från Svarta gatan till Förmansgatan.

2012
Ny utställning med föremål från Centrala torpedverkstaden CTV öppnas. Museet får glasplåtar efter Gunnar Hoflund. Ett antal diskett med 15 000 beskrivna bilder i Windows Works återfanns i en garderob. Detta fantastiska arbete av Ragnar Hultin omvandlats till ett sökbart register. Valter Nord går bort efter ett mer än 15 års arbete i museets kommittéer.
2013
Ett modellbygge av en ubåt som byggdes på Motala Verkstad finns till beskådande på på Industrimuseet. Motala Museums Årsbok firar 50 år. Sture Egberth ordförande.
2014
Museet får Åke Svensson hela negativsamling. Ett modellbygge av Motala Verkstad som det såg ut 1830 står färdig.
2015
Motalaboken ges ut. Willum Jensen skriver sin 18:de artikel i Motalabygd.
2016
Motalaboken "Motala för inte så länge sedan" ges ut med Åke Svensson som författare. Förhandling om ett kommunalt övertagande av Museet inleds. P-G Andersson, ordförande.
2017
Åke Svensson ger ut sin tredje bok med bilder från Motala. Motala kommun tar över ansvaret för Museet på Charlottenborgs slott. Öppet endast under sommarmånaderna.
2018
Museet på Charlottenborgs slott stängt för ombyggnad. Hembygdsföreningen får disponera två rum och köksavdelningen. Fotokommittén består av 6 medlemmar. Följ länk

2019
Åke Svensson ger ut sin fjärde bok. Hembygdsföreningen får inte längre ha några verksamhet i Charlottenborgs slott. Efter 35 år flyttar hembygdsföreningen till en lokal under lokverkstan på gamla Motala verkstadsområdet som även används av Industrimuseet.
2020
Åke Svensson ger ut sin femte bok. Föreningen planerar att starta en ny hemsida och tankar på att skänka alla föremål på Museet till kommunen väcks. Coronapandemin gör att verksamheten avstannar.
2022
Föreningen lämnar över samlingarna i Charlottenborgs slott och i Industrimuseet till Motala kommun.
2023
Efter 53 år återtar nu föreningen namnet Motala Hembygdsförening. De delar som inte lämnats till Motala kommun och som förvarats i en lokal under den renoverade Lokverkstaden planeras bli flyttade till lokaler i Radiomuseet.

 

 

 
Åke Svensson


P-G Andersson