Från år 2012

 

Samlingarna åter hotade

Hembygdsföreningen i kris

 

Motala hembygdsförening har ekonomiska problem och känner sig hotade av kommunens planer på att satsa på ett nytt stadsmuseum. Nu diskuterar styrelsen att sälja Isbergsniderier, dockskåp och Motalaminnen och lägga ner verksamheten på Charlottenborgs slott.

Bekymrade miner hos museiföreståndare Tina Tybring, styrelsemedlem
S
ture Egberth och hembygdsföreningens ordförande Håkan Frisk.

Fotograf: Anders Törnström

http://imageceu1.247realmedia.com/0/default/empty.gif2009 var verksamheten på Charlottenborgs slott hotad. Lönebidragen för de tre anställda drogs in och hembygdsföreningen kunde inte klara ekonomin. Då gick den dåvarande majoriteten in med extra pengar.
Nu är läget åter kritiskt för föreningen.

– Vi går back ett par hundratusen kronor i år. Förra majoriteten ville satsa här på slottet och det gjordes en utredning om hur museet kan förbättras, men det förkastades av nya majoriteten. Nu vill den nya kulturchefen satsa på ett stadsmuseum i Plåtverkstan istället, säger ordförande Håkan Frisk.
Idén om ett stadsmuseum är de inte negativa till. Men föreningen menar att det än så länge bara är en väldigt dyr framtidsdröm och ställer sig frågan vad som ska hända så länge, innan ett nytt museum i gång.

– Det är väl inte klart förrän på 2020-talet, men redan nu pratar man om att sälja slottet och lägga pengarna på ett stadsmuseum. Men ingen har pratat med oss om var vi tar vägen så länge, säger Håkan Frisk.
Vid ett möte med kommunen sa föreningen skämtsamt att de kanske kunde återvända till Bondebacka. Men att flytta samlingen av Motalaminnen, Sophia Isbergs sniderier och dockskåpen dit är omöjligt.

– Det är ju inget museum på det viset, snarare en hembygdsgård, säger styrelsemedlemmen Sture Egberth.
Föreningen gillar inte heller kommunens inställning till deras samlingar.

– Det låter som att de tror att de bara kan välja och vraka vad de vill till sitt stadsmuseum, men så fungerar det ju inte, säger föreningsmedlemmen Åke Svensson.
I dagsläget säger föreningen att de behöver ett ekonomiskt stöd av kommunen för att slippa stänga omgående.

– Men kommunen har inte varit intresserade. De säger att vi får driva verksamheten med fler frivilliga och minska öppettiderna. Men vi har ett års uppsägningstid för våra anställda så det räcker inte. Om vi inte får pengar är det slut nästa år, säger Håkan Frisk.
Därför har styrelsen börjat diskutera att sälja av samlingarna.

– Vi har inte fattat något beslut, men vi har diskuterat att avveckla verksamheten. Om vi skulle sälja handlar det om miljonbelopp, säger Håkan Frisk.

– Tänk, vi firar 100-årsjubileum i år, men vi har inte pengar att göra någon jubileumsskrift så den har vi fått lägga ner, säger Tina Tybring.

 

Lina Fagerberg 0141-22 36 18 lina.fagerberg@mvt.se