Vad hände i SPF Baltzar 2009 (omvänd kronologi)


Årets sista promenad

Årets sista promenad gick längs Varamons strand. Sjutton deltagare kämpade om årets julskinka i lätt snöfall och temperatur runt nollstrecket. 

Ann-Cathrine Sundqvist hade konstruerat en klurig tipspromenad med "gris" som tema. Barbro Sandin vann på 11 rätt. Promenaden avslutades med trivsam samvaro i BK Zeros klubbstuga.

 

 


Månadsmöte den 14 december

Ordförande Jan Sandin hälsade de 60 närvarande välkomna varefter ett välsjungande luciatåg skred in. Elever från kommunala musikskolan under ledning av sin lärare Anna Gullman sjöng luciasånger av högsta kvalitet vad gäller både framförande och arrangemang.

 

Margareta Alexanderson (till höger) läste därefter en skånsk julberättelse 
från förra sekelskiftet av Henrik Wranér.


Föreningens LPR-representant Iréne Carlsson rapporterade från ett sammanträde i Linköping där "Akutprojektet" hade behandlats. På lasarettens akutmottagning skall väntetiden vara högst 1 timme och man skall vara behandlad på högst 3 timmar.
Målsättningarna hade uppnåtts till ungefär 70% och LIM var framgångsrikast avseende den senare.

Margareta Alexanderson redogjorde för ett möte med KPR. I enlighet med LOV-lagen skall ekonomiskt stöd ges till personer som vårdar anhörig. Våld mot äldre uppmärksammades och en grupp bildades med politiker och KPR-representanter som skulle komma med förslag för att förhindra exempelvis tillgrepp i hemmen av personer som släppts in under falska förespeglingar.

Därefter kunde de församlade stiga ned en trappa till de väntande syltorna och skinkorna på Carlsundsrestaurangens dignande julbord. Efter maten kunde man få röra sig i takt till Örjan Lindgrens fyramannaband som levererade svängig musik. 


 

 

Promenad med ärtsoppeavslutning i Fålehagen


Novemberpromenaden gick sedvanligt i Fålehagsterrängen. 22 promenerande hade infunnit sig och valde mellan en längre och en kortare runda. Ärtsoppan väntade sedan i MAIF-stugan. Vädret var fint men stigarna var hala då lövmattan var tät och våt efter nattens regn.

 

 

 

Fler bilder här


Månadsmöte den 16 november 2009


Ordföranden Jan Sandin hälsade 92 närvarande välkomna samt presenterade 9 nya medlemmar i föreningen. 

Därefter rapporterade Gertrud Christiansson från en studiedag för syn- och hörselskadade där man bl.a. informerade om sjukdomen Gula fläcken. 

Jan Sandin påminde om att månadens promenad sker i Fålehagen där det bjuds på ärtsoppa. Han meddelade också att till månadsmötet i december kommer Musikskolan med Lucia under ledning av Anna Gullman. 

Conny Jakobsson Räddningstjänsten informerade på ett roligt och engagerande sätt om hur man förhindrar brand i hemmen inför julen.

 Mötet avslutades med allsång under ledning av Bengt Holmertz och Ola Käverö med stöd av Baltzarkören. Därefter följde kaffe med lottdragning.


Oktoberpromenaden gick till Birgittas udde

En ordentligt tillagen  promenad som startade i dis och slutade i solsken. Ett dussin deltagare småpratade och studerade höstens fantastiska arbete med att färgsätta naturen. Medhavd skaffning intogs på uddens spets där även Heliga Birgittas livsverk behandlades.

Bildspel 800x600

 

 

 

Månadsmöte den 19 oktober 2009

Efter att ordförande Jan Sandin hälsat de 112 församlade välkomna informerade Iréne Carlsson från ett sammanträde med LPR i Norrköping.

Ann-Cathrine Sundqvist påminde om månadens promenad som denna gång har Birgittas udde som mål.

Annelie Eriksson underhöll därefter med skönsång med hösten som tema ackompanjerad av Åke Olsson.

Slutligen informerade Stefan Fredriksson från kommunens räddningstjänst om hjärt- och lungräddning och påpekade att kunskaperna om detta måste underhållas. Ett träningspaket finns att köpa för 300 kr och innehåller en liten träningsdocka. Varje förening borde ha ett sådant att träna på.

Sammankomsten avslutades med en kaffestund. 

 

 

Höstens första promenad

samlade 16 deltagare som fick uppleva en fin vandring i Staffanstorpsreservatet. Vandringen gick på mindre vanliga stigar i området och  reservatskaraktären märktes stundtals tydligt då träd blockerade vissa stigar. En  uppfriskande tur guidad av Ann-Cathrine Sundqvist.

 

Fler bilder

Samma bilder fast mindre format

 

 

Månadsmöte hos SPF Baltsar 2009-09-21

Efter att Jan Sandin hälsat den 103-hövdade skaran välkommen informerade Margareta Alexanderson från möte i kommunens pensionärsråd och från länskonferens om anhörigstöd.
Ny äldrechef i kommunen är Linda Ljungkvist. Om huruvida kommunen skall  införa valmöjlighet beträffande hemtjänstutövare beslutas i kommunfullmäktige den 14/12.

Länsstyrelsen har haft regeringens uppdrag att fördela  medel för att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående under åren 2005 - 2008 i Motala. Medlen fördelades efter ansökan och projektbeskrivning och Motala har under åren fått 585 tkr.


Kommunerna skall (tidigare bör) från 1/7 2009 erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller har funktionshinder. Socialstyrelsen har tagit över fördelningen av  bidragen som nu kommer att fördelas utan ansökan som en kommunalekonomisk utjämning. Ett resultat av av de här bidragen som Motala fått är anhörigkonsulent Eva Dufwenberg som har som uppgift att utveckla kommunens stöd. Ett synligt resultat är det Anhörigcenter som invigs den 6 okt. kl. 13.30. 

Hörselansvarig Gertrud Christiansson informerade initierat om den hjälp man kunde få på Hörcentralen på Motala lasarett. Medlemmar i HRF kunde där bland annat köpa batterier till nedsatt pris.   

Efter information om höstens studiecirkelverksamhet berättade Mikael Andersson på ett mycket levande sätt om livet som CP-skadad.

Efter att Baltzarkören underhållit med allsångsinslag väntade kaffe och lottdragning.Nya medlemmar i SPF Baltzar hälsades välkomna vid en träff på Sjöbris måndagen den 14 september. 10 nya medlemmar presenterade sig och informerades om föreningen.

SPF Baltzar på båtutflykt

SPF Baltzar Motala har tillsammans med 43 medlemmar inlett höstens program med båtresa till Harstena. Färden började med buss till Söderköping där M/S Vimman tog oss genom Göta Kanal och vidare genom S:t Annas skärgård till målet. Under båtfärden serverades kaffe med ”frallamacka”. Vid framkomsten serverades lunch på båten och därefter följde en promenad på Harstena med guidning av Ingemar Gustafson som hade personliga minnen att berätta från ön. Vädret var perfekt för utflykt med uppehåll och 20 grader. Resan hem gick via Lagnö där bussen väntade för hemfärd och då kom regnet!

 

 

Fler bilder från resan här

 


SPF Östergötlands distriktsmästerskap i boule 2009.

För andra året i rad ordnades DM i boule, denna gång med SPF Baltzar som arrangör. Tävlingarna började i sol men avslutades efter drygt sju timmar i lätt regn och ett kraftigt temperaturfall. 
En härdad skara trotsade dock vädermakterna och visade både kämparanda och gott humör.10 av distriktets 30 föreningar var representerade.
Föreningen Boule von Platen stod för sekretariatsarbetet.

Resultat Klass A 
1 Anita och Eugen Johansson SPF S:ta Birgitta Vadstena
2 Ulla Mattsson och Viktor Bränfeldt SPF Baltzar Motala
3 Olle Landqvist och Ola Käverö SPF Baltzar Motala

Resultat Klass B
1 Katarina Johansson och Åke Westrin SPF Baltzar Motala
2 Inger Frej och Gösta Kindström SPF Stenbocken Boxholm

Resultat Klass C
1 Bo Grundström och Gunvor Johansson SPF Rengen Linköping

 

 

 

 

 

Fler bilder i detta bildspel

 


SPF Baltzars månatliga vårvandringar avslutades med en tur på Omberg i strålande sol


Tio promenadsugna medlemmar fick se ett vårgrönt Omberg och intog medhavd matsäck i anslutning till en slingrande stig på den sydvästra bergskanten. Ellen Keys Strand och Stocklycke hamn passerades. 

Bilddokumentation

 

       
SPF Baltzars vårutflykt gick i år till Sommen.

 
Efter ett besök på Boxholms mejeri ställdes kosan till ångbåtsbryggan där SS Boxholm II väntade på att, i ett lätt regn, föra oss till Torpön. Efter ett guidat besök i Naturrum Sommen väntade en vederkvickande lunch på restaurang Torpöns färjeläge. Efter några stopp utefter Torpöslingan startade  hemfärden i solsken från Brostorps gård med magarna fulla av ostkaka.

Så var det! 

 

En lyckad promenad i Ödebyterrängen.


Vädret var fint och fåglarna tjöt av glädje runt omkring oss. Nio personer mötte upp och alla klarade den ungefär 4 km långa vandringen med glans. 

Hälsningar
Ann-Cathrine

Fler bilder

 
Månadmöte den 20/4

Margareta Alexanderson  informerade om kommande utbildning i  handhavandet av datorerna på Motala Bibiliotek. Robert Ekinge informerade om förslag på kommande studiecirkelprogram och efterlyste fler tips på cirklar och cirkelledare.
Bo Lennartsson kåserade slutligen underhållande och engagerat om Glenn Miller och
illustrerade med historiska inspelningar. Sammankomsten avslutades med att de 90 närvarande medlemmarna intog kaffe.

 

Promenadstart i Staffanstorp

Tisdagen den 24 mars var det nystart för våra promenader. Kampen mellan gumman Tö och kung Bore var dock inte avgjord vid tillfället vilket förhoppningsvis var huvudskälet till den lilla skara deltagare som dock fick en fin naturupplevelse i vackert vinterväder.

Mer naturlyrik och gymnastik

Resultat från DM Bridge

DM i Bridge spelades 20/3 2009 på Rosenlundsskolan i Skänninge där 36 par spelade. Arrangör SPF Dacke. 

1:a Margareta Gustafsson- Göran Gustafsson 884 poäng 
2:a Marianne Regner- Bo Lindholm 881 
3:a Gunnel Syren- Arne Syren 847 

Bäst av SPF Baltzars spelare blev Lars och Inger Friborg på en 7:e plats 
Ingrid Rosendahl-Ulla Molin på 19:e

De tre första paren får representera distriktet vid Riksmästerskapet i Falkenberg 29/30 augusti

 


Månadsmöte på Carlsund Utbildningscenter den 17 mars

 

Sammankomsten startade redan kl 13.00 med ett uppskattat studiebesök i nya Team Sportia hallen. Drygt 50 medlemmar slöt upp.


Ordförande Jan Sandin hälsade sedan 85 medlemmar välkomna till månadsmötet på Carlsund.

Iréne Carlsson informerade från sammanträde med LPR bland annat om landstingets nya regler för förskrivning av hjälpmedel som träder i kraft den 1 april 2009 och innebär bl a att brukarna kommer att få bekosta en del hjälpmedel själva. En rapport om PSA-prov refererades även.


Margareta Alexanderson informerade från sammanträde med KPR. Förslag finns om att utförare av hemtjänst skall av den behövande kunna väljas ur en pool av godkända entreprenörer. Utförarna skall få samma ersättning så kvalitén i utförandet skall vara konkurrensmedlet.

Margareta passade även på att göra reklam för två välgörenhetskonserter med Motala Storband och Hanna Lindblad den 5 april där behållningen skall gå till ett skolbygge i Costa Rica.

Per-Greger Sniwe från Motala Trafikskola gav oss därefter en underhållande lektion i trafikkunskap med uppdatering av nya vägmärken, trafikregler samt en lektion i cirkulationskörning.

Fler bilder

Teaterresan till Göteborgsoperan och
 ”Mary Poppins” den 14/3 var uppskattad 
och bussen var fullsatt.


Åtta nya medlemmar välkomnades på Café Sjöbris 
tisdagen den 10 mars


            
Funktionärsträff måndagen den 23 februari

Trettio av SPF Baltzars fyrtio funktionärer träffades och utböt information i trivsam samvaro. En uppskattad satsning som tillkommit på förslag av Ulla Mattsson.

Fler bilder från sammankomsten


Måndagen den 16 februari höll SPF Baltzar årsmöte på Carlsund Utbildningscentrum

Årsmötet inleddes med parentation över 19 under året avlidna medlemmar.

Förhandlingarna  leddes förtjänstfullt  av mötesordförande Ingemar Gustafson.  Jan Sandin omvaldes till ordförande. Årsavgiften för 2010 beslöts bli 170 kr.

Fler bilder från årsmötet

Arne Drott och Christina Meijer invaldes i den nya styrelsen. 

Avgående styrelseledamöterna Gunnel  Andersson  och  Iréne Carlsson avtackades tillsammans med åtta övriga funktionärer.

Efter årsmötet bjöds på vacker sång av Daga Lamberth-Broman som ackompanjerades av Åke Olsson. Av sånger som framfördes kan nämnas ”En väns röst” av Karl-Gösta Lundgren och ”En natt i Monte Carlo” av Dag Lambert.

Därefter bjöds på kaffe med lotteridragning.

 

    På månadsmötet måndagen 19/1

informerade Inger Hollström Flis initierat om alla tjänster som biblioteket kan tillhandahålla. Från ljudböcker och talböcker till olika e-media.
Iréne Carlsson redogjorde för sjukvårdsreformen "Vårdval" som skall träda ikraft 2009
Björn Stark visade slutligen vackra bilder från en tvådagars resa på Öland med kultur och naturmotiv. Särskilt floran fick en framträdande plats. 

 


Onsdagen 14 januari träffades boulegänget 
efter juluppehållet. 27 medlemmar deltog och detta var också det genomsnittliga deltagarantalet på onsdagarna under 2008.
 

Det finns också möjlighet att spela på måndagar mellan 9.30 och 11.30. Det finns plats för fler av föreningens medlemmar. Välkomna!

 

 Traditionsenlig grötfest i Fornåsa bygdegård 
den 12 januari 

där gröten lade sig som bomull kring hjärtat och en taktfast orkester jagade en julstinn SPF-skara från Motalakretsen, Skännige och Mjölby runt dansgolvet.

Fler bilder från tilldragelsen