Funktionärer i SPF Seniorerna Baltzar 2015

Styrelsen: Wolfgang, Christina, Britt-Marie, Harry, Birgitta, Agne, Marianne.  (två saknas)

Programkommittén (-1): Christina, Ingela, Lotta, Hans, Harry     

       Biljettförsäljare: Inga-Lisa, Arne, Margareta, Gerd

Lottförsäljare: Bert, Kerstin, Agneta  (en saknas)

 Promenader: Bert och Ann-Cathrine

Trafikombud: Roger

Baltzarkören: Marie-Anne

Bridge: Margareta

KPR: Tarja

Ny revisorersättare: Per

Boule och hemsidesansvarig:
Robert

Valberedning: Bengt-Åke, Christina, Astrid