Rapporter 2020

Rapport från Hjärnkoll måndagen den 27:e januari 2020
Årets första frågesportsammankomst inleddes med att Astrid redogjorde för statistik för åren 2014-2019. Under de sex åren har 68 omgångar med 16 frågor i varje avverkats och 85 medlemmar har deltagit en eller flera gånger. Av dessa framhölls några som varit extra flitiga och speciellt uppmärksammades Britt-Marie som hör till "stamgästerna" och dessutom fyllde 90 år förra månaden. Till råga på allt var hon med i det tremannalag som vann dagens tävling. Hon, Annci och Conny fick därmed var sitt presentkort på gratis inträde till valfritt månadsmöte.

SPF Seniorerna Baltzar har haft ett välbesökt månadsmöte i Kulturakademins lokaler.
98 medlemmar slöt upp för en kort information och därefter underhöll gruppen Holmbom & Karlsson från scenen med en musikalisk sammanfattning av Cornelis Vreeswijks liv.
Rubriken på framförandet var "Somliga går med trasiga skor – en vandring i Cornelis Vreeswijks fotspår" och ett antal av hans välkända sånger sjöngs till gitarr och bas under mera än en timme.
Efter en lång applåd serverades kaffe och smörgås. En ovanligt underhållande lottdragning avslutade eftermiddagen.

Kursen i iPhone har startats och sex kunskapstörstande medlemmar anmälde sig till första omgången. Bra kurs med kunniga kursledare.
Britt-Marie

SPF Seniorerna Baltzars frågesport Hjärnkoll 2020-02-24
Februarimötet inleddes med att en reporter från MVT intervjuade och fotograferade arrangörer och deltagare och fick en inblick i en av vår förenings regelbundna aktiviteter.Därefter vidtog på sedvanligt sätt två frågeomgångar med 16 frågor i varje. Fem lag kämpade för att komma på de rätta svaren under den minut som stod till förfogande och samtliga frågor blev rätt besvarade av minst ett lag. En enorm samlad kunskap alltså! Lena, Arne och Margareta G vann var sitt presentkort till månadsmöte./ Astrid

Lunchträff Vi var 14 SPF medlemmar som intog vår lunch på Vänner och vin den 25:e feb. Efter god mat och trevlig samvaro gick vi ut i snöovädret för att ta sig hem till värmen.

20 seniorer från SPF Baltzar har besökt plaståtervinningen.
Vi fick en mycket bra genomgång av Amanda Nilsson och Ylva Carlsson.
De poängterade vikten av att källsortera så att alla plastförpackningar
kommer till återvinningsanläggningen. Kapaciteten idag är 20 ton plast i
timmen som levereras i balar på ca 500 kg och som kommer från hela landet. Anläggningen går idag i 3-skift med ett extra helgskift. Av all plast återvinns 55% och resterande 45% går till förbränning. Plaståtervinningen arbetar med att påverka leverantörer av förpackningar att inte blanda olika plaster och att undvikaetiketter i annat material. Försök pågår också med att sortera svart plast då den idag inte kan detekteras med NIR. Den återvunna plasten levereras tyvärr utomlands för granulering då det idag inte finns någon anläggning i landet. Efter genomgången visades vi runt i anläggningen och fick se de olika stegen i sorteringen.På grund av coronaviruset så har de ställt in alla besök i minst en månad framåt.De som är intresserade av ett besök får vänta tills restriktionerna upphör

Lunchträff
I torsdags den 3 sep samlades ett 10-tal av SPF Baltzars medlemmar på restaurang Balkan för att äta lunch. Vi hade fått ett eget rum där vi satt på behörigt "coronaavstånd" och intog en god lunch. Min uppfattning är att de som var där tyckte det var trevligt att träffas.
Britt-Marie Sahlén

Vandring 2020-09-08
På den nya starttiden 10.00 startade, från parkeringen vid sporthallen, 14 glada pensionärer en vandring utefter kanalen. Det blev en ordentlig tur som inklusive kafferast vid slussarna i Borenshult tog 2 timmar. Vandringsledet var vid några tillfällen ordentligt utdraget på grund av olika vandringstakt, men det gjorde ju inte så mycket i Coronatider. Vandringens planläggning var bra och de vandrande kunde se nästan allt mellan Borenshult och Platens Grav. Det var lätt att hålla avstånd utan att det hindrade lite småprat efter vägen. Hoppas vi blir ännu fler på oktobervandringen som troligtvis även den går i Motala.Bildspelet kan ses genom att klicka på denna länk. / Robert

Golfarna avslutade 2020 års sammankomster
med en gemensam lunch den 17 september.

Vandring  2020-10-13