Månadsmöte oktober

 

Tidigare kassören Leif  Bravell delar ut lotterivinsterna med sedvanlig finess.

Trubaduren Lennart Lundström avtackas av programkommitténs ordförande Yvonne Eldh

Bordsdekoration