Oktoberpromenad

 
 

Resterna av torpet Bergslund I beskådas.