SPF- promenad den 14 september 2021

Vi promenerade väster om Karshult på stigar från P längst västerut till lägereldstecknet längs österut.

Samlingen

En nybyggd rastbrygga vid Boren

Detta var utsikten från vår rastplats