Förbundsmästerskapet i Boule 2021

Lördagsspel

 Benny Sandberg, Inger Sandberg, Lars Törnström (under trädet)

Inga-Britt Åstrand ser på när Benny Sandberg kastar

Guie Danielsson, Britt-Marie Danielsson, Ingvar Olsson plockar ihop efter spel

Gemensam måltid på lördagskvällen för 10 glada medlemmar i SPF Seniorerna Baltzar