Motalas historia I Motalas historia II Föreningshistoria Vandringar Länkar Ego
Museinostalgi

Motala kommun har 2018 övertagit driften av museet i Charlottenborgs slott. Lokalerna har nu renoverats och utställningens innehåll har nu dramatiskt förändras. Utställningen följer en tidslinje från stenåldern till nutid där Motalas särprägel lyfts fram. Mycket av det som fanns på slottet har flyttats.


Kommentarer om det som tidigare fanns i museet under de år Motala Musei-och Hembygdsförening drev verksamheten.

Sophia Isberg 1819-1875  Kommer att finnas kvar och accentueras.
Sophia Isberg föddes i Säby församling i Tranås. Som liten flicka började hon snida pipor i låg relief med den tiden vanliga motiv av jägare och hundar. 1840 flyttade hon med sin familj till Motala där fadern och brodern ämnade försörja sig som spinnrocksvarvare. Hon deltog 1847 på en slöjdmässa i Stockholm med ett piphuvud som genast såldes för 20 riksdaler och väckte sensation i huvudstaden.
Efter detta kom en ny epok i hennes sniderier, reliefen blev högre och nästan frisående, runt urnor och pipor. Sophia var under sin levnad i Motala stadens mäktigaste person, känd och beundrad både inom och utom landet för sina utmärkta träsniderier.

Konstsamlingen: All inlånad konst har återlämnats. Den egna konsten skall i fortsättningen koncentreras till ett rum på övervåningen.

Fågelsamlingen har deponerats på Platengymnasiet. cirka 130 fåglar och Naturrum vid Tåkern, cirka ett 10-tal.

Länk till bildsida
Tidigare text om detta på museets hemsida:
Grundaren av Motala Museum, Hjalmar Flodin 1869 - 1938, var en hängiven ornitolog och naturvän.
Han hade under ett antal år samlat en stor del av Motalatraktens fåglar samt deras bon och ägg.
Flodin skänkte sin omfattade samling till museet när detta grundades 1911. Samlingen visades för allmänheten då museet öppnades den 23 mars 1913. Den bestod då av 160 uppstoppade fåglar representerande 130 arter. Samtliga med ett fåtal undantag har någon anknytning till Motala.
Samlingen har utökats under åren och idag visas 208 exemplar. De representerar 163 arter.   

Dockskåpssamlingen har deponerats till några utav kommunens äldreboenden, Strömsborg, Solbacken, Strandvägen, Strandgården, Båtsmansgatan, Björktrasten och Husbygården. Ett fåtal utav dockskåpen finns kvar på museet. När ändamålsenliga lokaler finns tillgängliga är det föreningens förhoppning att kunna återsamla samtliga dockskåp för en utställning

Tidigare text om detta på museets hemsida:
Motala Musei- & hembygdsförening hade förmånen under en femårsperiod att få ha en av Sveriges förnämligaste dockskåpsamling deponerade på Charlottenborgs slott 1996-01-01-2000-12-31.
Paret Nielsen hade efter dessa fem år med ålderns rätt beslutat sälja samlingen och Motala Museum erbjöds förvärva den och så blev fallet. Förvärvet skedde 2001-04-20-2010-03-05. Dockskåpsamling mycket populär för unga och gamla. Samlingen består av ett 40 tal interiörer från en småstad. Här finns konditori, skola, ålderdomshem, butiker och vanliga hem m.m.
Samtliga dockskåp är Eivors barndomsminnen eller i någon mån speglande tankar och funderingar om saker och ting, en del har Eivor självupplevt om det inte är exakt likt, så är det i hennes blick precis vad hon såg och för hennes inre syn ser hon alla de människor som levde. Handelshuset med alla affärer. Bror Rydstedt var en populär herre med sitt bageri intill skolan och de var åtskilliga bullar och syltlängder som man köpte och delade på. En påse kaksmulor fick man gratis. Hos Ruth Berg köpte man silkesstrumpor till finare tillfällen.  Leksaker var inget problem för Eivor då två av hennes mostrar hade en butik på Blekingegatan. Vilken lycka för en liten tös att övernatta hos dem, när föräldrarna var bort resta.  Självfallet fanns Lanthandel, Modist Pantbank i Handelshuset som vi kort beskrivit.  Eivor och Hans har gjort mycket själva till sina skåp, Eivor med sina fantastiska broderier och Hans som inrett alla skåp och med inredning och enklare möbler, resten har man köpt.
Det var för 20 år sedan I        (länk till bildspel)