Motala ligger vid en vik av sjön Vättern.
 

Där viken slutar börjar Motala ström som rinner ut i Östersjön.


Strömmen har varit en avgörande faktor för Motalas tidigare utveckling.


Många verksamheter har använt vattenkraften som finns i strömmen.

1921 dämdes strömmen upp och ett av Sverges första vattenkraftverk byggdes

Parallellt med strömmen byggdes i mitten av 1800-talet en kanal genom Motala som sedan fortsatte till Östersjön vid Mem

Kanalen har varit avgörande för hamnen i Motala

Motala fick järnväg 1873.

1917 och 1948 inkorporerades de angränsande socknarna
 
Trafiken gick fram till 1960 genom Motala och över en smal stenbro.

En ny genomfart byggdes 1965 vilket gjorde att många byggnader fick rivas

Charlottenborgsbron invigdes 1983

Inget av de gamla byggnaderna runt torget finns kvar.

Ett helt kvarter revs för att bygga ett konsumvaruhus

Centrala Motala var fylld med småhus fram till 1960-talet

Då byggdes Gamla stan med höghus

Motala har haft tre stora industrier. Luxor, Elektrolux och Motala Verkstad.

Motala har en lång sandstrand i en vik. Varamon

Centrumhandeln har successivt minskat till förmån för främst köpcentret Bråstorp.

2005 stod Motalabron färdig

och nu blev det mycket besvärligt att passera centrum