Skinkpromenaden 2013-12-16

Traditionsenligt ordnade föreningen som sista arrangemang för året en  skinkpromenad i Varamon. 13 medlemmar vandrade i en för årstiden mild västanvind och svarade på de kluriga frågor Ann-Cathrine författat.

Baltzar H var framgångsrikast med att besvara frågorna, som detta år hade broar som tema, och kunde inhösta skinkan. Lena D fick dessutom ett konstverk i form av ett pepparkakshjärta av Ann-Cathrine som andra pris.

 

De båda vandringsansvariga Ann-Cathrine och Inga-Maj avtackades och alla önskade varann en God Jul.

 

Fler bilder från promenaden .

 

Månadsmöte 2013-12-09

Månadsmötet startade i hörsalen på Carlsund Utbildningscentrum där ordföranden hälsade välkommen. Efter att resultatet av förra månadsmötes tipstävling meddelats informerade ordförande om att ett intensivare kunskapstippande planeras på Café Utsikten med sikte på att delta i förbundets "Hjärnkoll". Som en försmak av programutskicket i januari nämndes sedan något om vårprogrammets start. Därefter lämnades ordet till Robert Ekinge som visade bilder ur Motala museums samlingar och berättade om Motalas historia med tonvikt på hur området kring Motala Ström förändrats. Efter lottdragning väntade ett dignande julbord, besök av Motalas Lucia och "julklappsutdelning" i matsalen.

 

SPF Baltzar har boulefest

Fredagen den 6 december samlades ett 40-tal boulare för att spela tre tävlingar och äta smörgåstårta. Tävlingen var individuell och paren lottade Inger fram med hjälp av en kortlek. Så småningom kunde hon med hjälp av Astrids excelprogram meddela resultaten. Vinnare blev Mona Johansen tätt följd av Ferenc Csenyi och Håkan Johansen.

Fler bilder från festen.

 

Vandring i Fålahagen 2013-11-25

Solen lyste på 19 vandrare då den kom kom åt. Eftersom temperaturen höll sig runt nollstrecket nöp det i skinnet då inte skogen skyddade. Start och mål var MAIF-stugan och nya motortrafikleden tangerades. Efter den stärkande vandringen väntade Inga-Maj med ärtsoppan i stugvärmen.

Bildspel från vandringen

 

Stadsvandringen den 21 nov 2013.

Två SPF:are mötte upp i det lite vresiga vädret. Snö i luften och kyliga vindpustar. Promenaden gick längs kanalen på norra sidan. När vägen där blir helt klar, kommer den att bli lyckan för både cyklister och vandrare. Kaffe och äppelgömma intogs vid Verkstadstorget. Värmen upparbetad och samtalsämnena talrika. Återfärden gick uppåt Åsgatan förbi Acasian och ner till stan igen Vi såg en fin trädgårdskomposition, några nypon, där man kan studera fenomenet ytspänning och ett par ensamma äpplen.

Ann-Cathrine                                   Fler bilder

 

Månadsmöte den 18 november

Till aulan på Carlsund Utbildningscentrum kom drygt 100 personer för att ta del av måndagens utbud. Av dessa var några nya bekantskaper, bland annat tack vare ett massutskick till ett antal nyligen fyllda 67-åringar. Efter att ordförande hälsat välkommen svarades på 12 tipsfrågor med  facit som visas på nästa månadsmöte.

Ord och ton lämnades sedan till Jan Fransén som sjöng och spelade  visor under rubriken "Från nöjets estrader”. Vi fick höra visor av mera lokal karaktär från kända bondkomiker och mer eller mindre kända visor från 30- 60-talets scener. Framförandet uppskattades av publiken.

Efter dragning i lotterierna väntade fika en trappa ned.

 

Stadspromenad  2013-10-31

Vi gick en härlig promenad över nya bron från norra sidan. Vidare förbi Villiams båtvarv över gamla bron och genom parken till Sjöbris för en fikastund.

Inga-Maj

Informationsträff 2013-10-31

 

Åtta nya medlemmar hade hörsammat kallelsen till en informationsträff, denna gång på Café Utsikten. Astrid Ekinge informerade om SPF Baltzar i en atmosfär av trivsam samvaro.  

 

Vandring den 28 oktober 2013

På en strålande oktoberdag vandrade en liten skara från SPF Baltzar runt ägorna i Norra Freberga. Under två timmar kunde man se höstfinalens alla vackra färger och trampa i den fina sanden på stranden av Vättern.
En välkommen fikastund vid en gammal stenmur ingick också. Deltagarna tackade Ann-Cathrine för den fint ordnade turen på en plats som var ny för många. 

Länk till fler bilder från vandringen.

 


Äldremässan i Motala Convention Center den 25 oktober

De tre SPF-föreninga i kommunen deltog med informationskiosk och värdfolk bland ett stort antal utställare. Besökare strömmade runt hela dagen och stannade ibland och talade med våra representanter.

 

Månadsmöte 2013-09-21

Efter att ordförande Christina Meijer hälsat välkommen lämnades ordet till Margareta Alexanderson som lämnade en rapport från senaste KPR-sammanträdet. I denna behandlades de nya rutinerna i hemsjukvården och en omfattande information om den stundande äldremässan fredagen den 25 oktober på Folkets Hus.

Sedan var det bokhandlare Åse Julanders tur och åhörarna fick en historisk tillbakablick på bokhandelns allt svårare existens. Massor av tips på läsvärda böcker lämnades och framträdandet avslutades med en uppskattad utlottning av böcker. 

Efter information om kommande program rapporterade Roger Sahlén från sammanträde i kommunens trafikutskott.

 

 

En entusiasmerande kvartett musiker, Örjan Lindgren, Lars Lundqvist, Jan Hammarlund och Kjell Rosenqvist, framförde en bukett evergreens för de över 100 mötesdeltagarna.

Efter sedvanlig lottdragning vände deltagarna ned till det väntande kaffebordet.

 

Stadspromenad den 10 oktober 

Vi var 4 SPF-are som gick en promenad på ca 1 timme i lugnt och vackert väder. Startade vid Folkets Hus, gick genom parken förbi centralstationen via idrottsparken. Tillbaka längs kanalen upp på gamla bron till Motorcaféet för en fikastund.  

Inga-Maj            

Septemberpromenaden

En härlig 
skogspromenad 
i Kulla-trakterna. 
Vi gick runt Lilla Vänstern 
i strålande solsken. 

En promenad 
på 5 km.

 

Christina R

 


Månadsmöte 2013-09-16

P G Andersson, intendent på Övralid, inledde sammankomsten med att livfullt berätta om Verner von Heidenstam. Många var de luckor i gemene mans vetande som han med sin gedigna kunskap om nationalskalden fyllde igen. 
Rapporter från både LPR och KPR följde sedan där kommunaliseringen av sjukvården i Östergötland var återkommande ämne.
Slumpen var därefter huvudaktören då Robert Ekinge med hjälp av kvasi-slumptal och ett excelprogram drog 10 vinnare i utlottningen av jubileumsgåvorna. (Vinnarna här)
Ordinarie lotterier föregick sedan kaffestunden i matsalen på Carlsund Utbildningcentrum.


Motalakretsen av SPF sammanträdde 2013-09-12

Mycken tid ägnades kommande äldremässa i Motala Convention center.

Länk till program

 

Distriktets SPF-dag 
den 10 september

Inte mindre än 40 medlemmar i SPF Baltzar hade lockats av det digra programmet som distriktet bjöd på i Missionskyrkans ändamålsenliga lokaler i Linköping. Kalle Bäck, Lars Nilsson, Barbro Westerholm och Solveig Ternström var de fyra dragplåstren och var och en hade ca en timmes tid att underhålla, informera, engagera och roa den månghövdade skaran. Från Motala ordnades en buss som 30 deltagare tacksamt utnyttjade

Programmet


Studiebesök på Ellen Keys Strand
2013-09-05

Vid halv-9-tiden en morgon med spridda skyar av morgondimma klev 23 av våra medlemmar ombord på en av Godegårds bussar för att besöka Strand, Ellen Keys vackra bostad vid Ombergs södra ände. Medan vi åkte söderut skingrades morgondimman något och under en molnfri himmel avnjöt vi en kaffetår förstärkt med en bulle på parkeringsplatsen ovanför Strand. 


Sedan väntade en entusiastisk guide som under en timme visade oss runt i det vackra huset och berättade många episoder ur Ellen Keys liv.
Efter att ha njutit av utsikten över Vättern, den utsikt som fick Ellen Key att bosätta sig på denna ganska otillgängliga plats, åkte vi till värdshuset Vätterhästen i Hästholmen för en lunch bestående av den Wienerschnitzel som gjort det lilla värdshuset känt i trakten.
Tiden medgav en kort promenad i solskenet ner till hamnen innan det var dags för återfärd till Motala.

Text Lasse G, Bild Christina M


Bowlingen började igen den 4 september

Nya spelare är välkomna


Minigolf igen den 29 augusti

Antalet deltagare vid den andra minigolfsträffen ökade till 16 medlemmar. Även denna gång rådde vackert väder och det syntes bara glada miner runt banorna. Resultatmässigt hamnade alla fortfarande mellan 44 och 57 poäng även om personliga förbättringar kunde avläsas här och där.


Bouleutbyte

SPF Baltzars boulare fick den 28 augusti besök av 40 boulare från SPF Kontakt Tranås. Man möttes i tre matcher varvid paren som möttes lottades fram. Resultatet av mötet behövde inte SPF Baltzar skämmas för. Ett trivsamt arrangemang över distriktsgränsen som manar till efterföljd.

Länk till fler bilder från mötet

 

Premiär för ny aktivitet den 22 augusti

Nio SPF:are lockades av att komma till Varamons minigolfbana och de hade en trevlig timme i härligt sommarväder. Resultaten varierade från 44 till 57 slag på de 18 banorna. Nästa vecka satsas på nya personliga rekord!

 

Råssnäseftermiddagen den 20 augusti

Vi var ca 55 deltagare i tipspromenaden och många provade på boulespel. Duktiga spelare var goda instruktörer.  Vi lät oss väl smaka av den goda grillade korven. Vädret var fint och alla var överens om att detta var en trevlig eftermiddag som troligen återkommer även nästa år.

Christina Meijer                          

Länk till fler bilder från eftermiddagen

 

Boule RM 2013

Även på 2013 års RM fick SPF Baltzar silvermedaljörer i mixed. De som detta år hedrade föreningen var  Gerd Berkán, Bengt Lindholm och Nils-Olof Nilsson. Tävlingarna ägde rum i Enköping och arrangerades av SPF Trögd på Enavallen.

24 personer = 8 lag från SPF Baltzar deltog.
6 lag i mixed och ett lag vardera i herrar och damer.

Övriga resultat värda att nämna i SPF Baltzar är

25:e plats av 90 i mixed
Jan Johansson
Irma Dahl
Jan Åstrand

15:e plats av 50 i herrar
Ferenc Csényi
Andreas Perkhofer
Garry Törnqvist


Fler bilder från tävlingen här

 

Informationsmöte

Informationsträff med elva nya medlemmar hölls den 12 juni i Motala biblioteks lokaler. Styrelsen informerade och kaffe med tilltugg serverades. Intresset för föreningens aktiviteter var stort och förslag på nya inslag framfördes.

 


Ombergspromenad 2013-05-27

Promenaden hade denna gång prickats in mellan två passerande fronter varför vädret inte kunde bli bättre. 

I sol och lagom promenadtemperatur vandrade 11 SPF:are längs slingrande stigar i vårlig grönska. En ny stig prövades denna gång och kaffet intogs med en betagande utsikt över östgötaslätten.

En länk till ett bildspel från vandringen.

 


Med SPF Boren till Bornholm

Fyra medlemmar från SPF Baltzar hade hörsammat SPF Borens inbjudan att följa med på en fyradagars resa till Bornholm. Resmålet ligger med katamaran 1,5 timmar från Sverige. De mycket skrämmande prognoserna om 8 grader och regn kom på skam och solen var nästan allestädes närvarande och temperaturen oftast mer än godkänd. Resan var trevlig och informativ och gav tillfälle till att lära känna 35 medlemmar i grannföreningen i vår krets.
Robert och Astrid Ekinge

Här finner ni ett bildspel ifrån resan (Länk)

 

Stadspromenad 2013-05-23

Vi tog en kort promenad runt stadsparken och tittade på de fina blommorna. Det ösregnade under tiden som promenaden pågick. Vi var fyra stycken som var med och vi avslutade promenaden med kaffe på Sjöbris.

Inga-Maj

Fler bilder


SPF DM Östergötland i boule 2013-05-22

29 par ställde upp till spel i kallt men regnfritt väder. Tävlingen flöt bra och efter några timmars spel kunde distriktsordförande Lindy Yngvesson förrätta prisutdelning enligt följande.

Segrade gjorde Gerd Berkán och Bengt Lindholm SPF Baltzar
Andra platsen tog Ann-marie Green och Magnus Nyberg från SPF S:a Birgitta.
Delad trea blev Ulla-Britt och K-G Rubertsson SPF Baltzar samt Gen Johansson och Barbro Johansson från SPF Birger Jarl.

Inger Strand


Månadsmöte 2013-05-20

Efter att ordförande Christina Meijer hälsat alla och speciellt tre medlemmar som ej tidigare deltagit på något månadsmöte välkommna lämnades ordet till Hans Lobell som lämnade rapport från april månads möte i KPR. Vårt nya trafikombud Roger Sahlén berättade sedan om en sittning i Motala kommuns trafiknämnd där 30-gränsen på väster uppmärksammades efter påstötning från allmänheten. 

Ulf Holmertz kåserade därefter kring östgötaprofiler. Hans långa gärning som reporter och underhållare har gjort att hans väg korsats av många intressanta och remarkabla människor 

Lasse Lundqvist och Gudrun Rönsen spelade och sjöng käcka vårvisor tillsammans med de församlade.

Efter lotteridragningen påminde ordförande om promenaderna i maj och sedan väntade kaffet.

 

Utflykt till Tåkern

Vår Tåkernutflykt den 24 april 2013  blev lyckad på alla sätt. Bussen blev fullsatt och alla fylldes av förundran över Naturumets fantastiska skapelse.

Våra öron fylldes av ljudmattan av skrattmåsarnas vaktande. Förunderligt är det att få se och höra så många fåglar som knölsvanar, brun kärrhök, fiskgjuse, sothöns, sädgäss, grågäss och en raritet en rödhuvad dykand som tydligen kommer att häcka här för andra året i rad.

 


Vi tog en kort spångpromenad genom strandskogen till ljudet av lövsångare, sävsparv, rördrom, taltrast och många fler. Vi  lokaliserade platsen där majvivorna kommer att breda ut sin blomstermatta längre fram i vår. Vår utmärkte guide berättade fängslande om utställningen i huset samt vad vi såg och hörde uppe i tornet.

En av höjdpunkterna under dagen var bildspelet om Tåkern. Suveränt!! 

Lotta Bodegård
Fler bilder
från Karl-Ivar Bodegård

Det här såg Ann-Cathrine    

Ett nytt besök 2013-05-14

 

Det här såg Viveca  
Vandringen den 22 april

 

Det var kallt, men mycket trevligt. Vi utgick från Järsäter och hittade en fin runda  utan att gå ner till sjön. 

Ann-Cathrine

Fler bilder här

 

Stadspromenad 2013-04-18

Morgonens regn hade upphört när den tappra skaran på sex personer träffades vid biblioteket. Vi gick mot nya brons norra fäste och åter lite andra gator. En promenad på en timme. Sedan lockade det med kaffe och våffla på Sjöbris och en trevlig pratstund.

 

Månadsmöte 2013-04-15

Efter att ordförande hälsat välkommen lämnades ordet till eftermiddagens föredragshållare Eva Ekinge som rapporterade från en studieresa till Kenya som Universitetet i Linköping ordnat som en kursavslutning. Åhörarna fick en inblick i Kenyas utbildningssystem, något som väl egentligen inte finns. Skolorna uppstår lokalt, tillsynes slumpartat och är oftast mycket primitiva. Utbildningen är inte obligatorisk vare sig för barnen eller för staten som anordnare. Alla har inte råd att gå i skolan, men trots detta är läskunnigheten 87%.

 

Efter information om kommande program och försäkringsfrågor fick auditoriet lufta sina strupar i några snärtiga vårvisor. Då lotteridragningen var klar väntade kaffet i matsalen.

 

SPF-DM I BRIDGE 2013-04-05

SPF Baltzar deltog med 4½ par. Totalt deltog 35 par. Bästa resultat i vår förening var en tiondeplacering av Ingrid Rosendahl och Ulla Molin ( se bilden) 
Fullständig resultatlista (länk)


Foto Einar Kammar

Stadspromenad 2013-03-28

 

Promenaden startade vid Folkets Hus och gick över kyrkogården upp över Bondebacka. Efter mellanlandning på Ubbes konditori, där fika väntade, gick återtåget tillbaka till startplatsen.

Inga-Maj och Johanna                                  

 Fler bilder här

Promenad 2013-03-25

Efter en kall natt lyste solen inbjudande och lockade 14 SPF:are ut på en ordentlig vandring. På grund av den fördröjda våren var skogen denna gång inget alternativ men Ann-Cathrine tillsammans med Christina R hade funderat ut en promenadslinga i Bråstorpsområdet. För flera deltagare innebar detta en första närkontakt med stadsdelen. I en skogsglänta där solen värmde skönt kunde man finna plats för en liten fikastund.  

Fler bilder från promenaden

    


Distriktsstämma 2013-03-19

Östgötadistriktets stämma hölls detta år i Häradshammars Bygdegård. SPF Vikbolandet var värdförening. Efter att föreningens ordförande Monica Helgesson hälsat de drygt 140 ombuden välkomna informerade distriktsordförande Lindy Yngvesson om dagsaktuella frågor i Östgötadistriktet såsom "Kasta loss"- resan, ett matprojekt i Örebro och "Hjärnkoll"-aktiviteten. Norrköpings kommuns kommunalråd Eva Andersson presenterade därefter kommunen.

Brigitte Pettersson berättade livfullt om sin tid med Zarah Leander och inbjöd stämmans delegater att besöka museet en trappa ned.

Efter en trevlig lunch med enbart närproducerad  mat vidtog slutligen årsmötersförhandlingarna där endast reglerna för utdelning av förtjänsttecken blev en tvistefråga. Motionären och distriktsstyrelsen pratade förbi varanndra och den inlämnade motionens huvudfråga om vilka i föreningarna som skall lämna förslag på kandidater till utmärkelser kom inte fram. Motionären menade att många eldsjälar i föreningarna kan förbigås medan stolvärmare i föreningsstyrelserna får utmärkelser med automatik. Förbundsstyrelsens skrivning i ett av sina protokoll kan medverka till detta.

Efter kaffet gav sig bland andra de 8 deltagarna från SPF Baltzar hem i det vintriga landskapet.


Fler bilder från stämman

 

Månadsmöte 2013-03-18

Vice ordförande Leif Ramö hälsade gamla och nya medlemmar välkomna. Hans Lobell rapporterade från KPR (länk)och Iréne Carlsson från LPR. 

Peder Claesson, metodiklektor från Linköping, berättade därefter engagerat om den svenske författaren Wilhelm von Braun. Han var i mitten av 1800-talet ett stort namn i den profana litteraturen, med en repertoar från "Mors lilla Olle" till för den tiden knappt rumsrena alster.

(Klicka på radion för litteraturexempel)

Efter frågesport och lottdragning väntade kaffe med dopp.

 

Funktionärsträff

34 av SPF Baltzars funktionärer har träffats för att lära känna varann och informera sig om den kommande verksamheten. Efter att man framträtt områdesvis för presentation serverades kaffe med tilltugg.

Fler bilder från träffen här.

 

Stadspromenad 2013-03-07

I svag marssol promenerade några SPF:are med Inga-Maj i täten längs södra stranden och Fabriksgatan till nya brons södra fäste. De vågade inte trotsa avspärrningsmarkeringarna på den glatt gulfärgade gångbron över järnvägen trots att frestelsen kändes stor men hittade i alla fall den rätt nya viadukten under järnvägen. Efter drygt en timme och glatt samspråk under den 4,5 km långa promenaden avslutades samvaron med en caféstund.

Fler bilder från promenaden


Årsmöte i SPF Baltzar den 18 februari 2013

Ordförande Christina Meijer hälsade 127 medlemmar välkomna. Efter att namnen på vinnarna av förra månadsmötets allmänbildningstipstävling tillkännagivits lämnades ordet till Iréne Carlsson. De närvarande fick därvid en presentation av en vetenskaplig undersökning av patienters och vårdpersonals upplevelse av vården av multisjuka äldre. 

Årsmötet inleddes därefter med en parentation över de 18 medlemmar som avled under år 2012 varvid Christina Meijer läste dikten ”Döden tänkte jag mig så” av Bo Setterlind och Ulla Englund spelade ”Over the rainbow” av Harold Arlen på piano.

Årsmötesförhandlingarna leddes sedan av Lindy Yngvesson med Robert Ekinge som sekreterare. Christina Meijer omvaldes till ordförande och styrelsen fick två ny medlemmar, Håkan Johansen och Viveca Johansson.

Avgående funktionärer avtackades och efter att avgående vice ordförande Arne Drott tackat ordföranden för det gångna året avslutades årsmötet med att den nya styrelsen kallades fram för beskådande.

Efter årsmötesförhandlingarna underhöll en förstärkt Balzarkör med ett körsångsprogram med inslag av allsång.

41 funktionärer inbjöds till informationsträff måndagen den 11 mars.

Föreningen bjöd slutligen på kaffe med dopp i matsalen på Carlsund utbildningscentrum.

Fler bilder(länk)


Stadspromenad 2013-02-14

En häpnadsväckande stor andel av medlemmarna valde värmen i sänghalmen framför att delta i en uppfriskande promenad.(redaktörens anmärkning)
Tre deltagare som hade mycket trevligt gick över Bondebacka, fikade på Verkstadstorget och gick hem längs kanalen. Huset som ägts av Märta Tikkanens morfar på Utsiktsvägen kunde också beskådas under vandringen.
Hälsningar Ann-Cathrine


Boulefest i SPF Baltzar

Boularna i SPF Baltzar träffades den 8 februari under gemytliga former i Motala boulehall för att spela en trematchers tävling med lottade par. Tävlingsomgångarna åtskildes av förtäring av olika slag. 22 dubblar i varje omgång skulle vaska fram segraren. Fem spelare fick toppoängen 39 så poängdifferensen fick användas för att utse Lennart Hjelmar till segrare.

Fler bilder från festen här (länk).

 


Månadsmöte 2013-01-21

Årets första månadsmöte gick i musikens tecken. 79 medlemmar fick höra medryckande folkmusik som spelades av elever vid Lunnevads folkhögskola. Skolans nya rektor, Annika Bodelius, informerade även om utbudet och livet på folkhögskolan.

Hans Lobell lämnade rapport från senaste mötet i KPR och Arne Drott stod för månadens tipstävling (Länk). Samvaron avslutades traditionsenligt med kaffe och lotteridragning.