Startsida

Platenskolan

Aktuellt (2005)

 Karta

NV-ämnen (2000)

Platenskolans historia

 

Platenskolan (från och med ht 2005 Platengymnasiet) är vackert belägen på nedsluttningen av den milslånga sandplatå som är ett resultat av att isranden här tillfälligt hejdades i sitt tillbakadragande för ungefär 8000 år sedan . Skolans äldsta delar är från 60-talet och gränsar till den park som tidigare var Folkets Park. 

Skolan ligger nära sporthallen och idrottsplatsen och på bekvämt gångavstånd från Motala centrum. Skolan är granne med de radiomaster som på 40-talet sände ut påannonsen Stockholm-Motala. 

1997 flyttades de praktiska linjerna till en nybyggd skola 
Carlsunds utbildningscentrum inrymd i det gamla Luxors lokaler. Flytten föregicks av en stundtals livlig debatt som påminde om den som ägde rum 60 år tidigare och som då rörde "Motala Högre Samläroverk med 4-årigt real- och latin gymnasium". Det senaste kapitlet i Platenskolans historia har handlat om en sammanslagning av Vätternskolan och Platenskolan. År 2002 beslöts att skolorna skulle slås ihop och 2005 bröt en bitter namnstrid upp. De styrande ville ej behålla namnet Platenskolan utan beslöt att kalla den nya sammanslagna skolan för Sophia Isbergs gymnasium. Protester ledde till att namnet Platen skulle även fortsättningsvis ingå i skolans namn. Skolan bytte slutligen namn till Platengymnasiet.

Ombyggda Platengymnasiet